Пројекат Јубилеји

Основна школа „Милорад Мића Марковић“ обележава 2016. велике годишњице - 110 година школе у Малој Иванчи и 150, тј. 170 година од почетка рада школе у Малом Пожаревцу и Поповићу. Поводом ових годишњица, током другог полугодишта 2015/2016. започела је реализација пројекта Јубилеји. Циљеви пројекта су: упознавање ученика са историјом школе, развијање критичког мишљења и креативности ученика и презентација рада школе. Планиране су следеће активности: упознавање ученика са историјом школе, израда литерарних и ликовних радова на тему школе у оквиру наградног конкурса Школа некад и сад, прикупљање материјала из различитих извора информација за израду монографије о школи (фотографије, записи, текстови у штампаном и е-облику...), као и дигитализација материјала и израда дигиталних збирки школе, Први део програма је подразумевао упознавање ученика са историјом школе кроз разговор са гостима, некадашњим ученицима и наставницима школе. У марту 2016. гости су били Мићо Јевтовић, наставник српског језика у пензији, који је провео 40 година у школи, и Милета Симић, некадашњи ђак и добар познавалац историје нашег краја. У априлу је организован конкурс Школа некад и сад, кроз који су ученици показали способноси у области литерарног и ликовног стваралаштва. Ученици свих разреда су писали на теме у вези са школом: Школа некад и сад, Зашто волим школу, Моја мала сеоска школа, Ми одлазимо, а успомене остају... Инспирација за писање су били и сусрети и разговори са гостима школе. Деца млађих разреда су цртала школу каква јесте, каква би требало да буде, као и неке фантастичне варијанте школе. Најбољи радови су били део изложбе постављене за Дан школе у сали Месне заједнице Мала Иванча. Аутори најбољих литерарних и ликовних радова су добили награде у свечаном делу прославе Дана школе. Радови су представљени у документу Конкурс.